Patients Rights & Responsibilities

Quality medical Care

A Partnership: Patient & Family Rights & Responsibilities

What to expect:

 1. To be treated with dignity & respect.
 2. To receive explanation, information about your medical condition, planned treatment, expected outcome and expected cost where and when appropriate, in a way you can understand and make decisions. We shall seek your consent before a procedure is carried out.
 3. To be able to accept or refuse medical care or recommended treatment to the extent permitted by law. You shall therefore accept responsibility for any medical consequences resulting from your decision.
 4. To be able to seek a second medical opinion.
 5. To receive care in a conducive environment.
 6. To know your care givers by an Identification badge.
 7. To ensure confidentiality and privacy of your treatment & medical records.
 8. To receive a copy of your medical report upon request.
 9. Continuously improve our services and care through your feedback. We welcome suggestions and also appreciate compliments. Please share any grievances you might have with the person in charge of the department.
 10. To be able to request for an itemised bill.

You And Your Family's Responsibilities

You and your family play an important role in your care.

How You Can Partner With Us:

 1. Be involved in your health care.
 2. To receive explanation, information about your medical condition, planned treatment, expected outcome and expected cost where and when appropriate, in a way you can understand and make decisions. We shall seek your consent before a procedure is carried out.
 3. To be able to accept or refuse medical care or recommended treatment to the extent permitted by law. You shall therefore accept responsibility for any medical consequences resulting from your decision.
 4. To be able to seek a second medical opinion.
 5. To receive care in a conducive environment.
 6. To know your care givers by an Identification badge.
 7. To ensure confidentiality and privacy of your treatment & medical records.
 8. To receive a copy of your medical report upon request.
 9. Continuously improve our services and care through your feedback. We welcome suggestions and also appreciate compliments. Please share any grievances you might have with the person in charge of the department.
 10. To be able to request for an itemised bill.

Perubatan Berkualiti

Kerjasama ke Arah Rawatan: Hak-hak & Tanggung Jawab Pesakit & Keluarga

Kerjasama ke arah rawatan perubatan berkualiti

Pusat Perubatan Ara Damansara Medical Centre mempunyai pendekatan kesihatan yang lengkap di mana para doktor, jururawat, staf kesihatan bersekutu dan kakitangan sokongan akan bekerjasama untuk menyediakan penjagaan kesihatan yang berkualiti.

 • Kebajikan dan keselamatan pesakit adalah keutamaan kami.
 • Keriasama erat antara pihak hospital dan anda akan memastikan pencapaian rawatan yang terbaik.
 • Bekerjasamalah dengan kami demi memastikan rawatan yang anda lalui sentiasa unggul.

Memenuhi keperluan anda untuk:

 1. Layanan mesa dan berhormat.
 2. Menerima penielasan serta makluman mengenai keadaan kesihatan anda, rawatan yang dicadangkan, hasil rawatan dan jangkaan kos perawatan, dengan cara ini anda boleh memahami dan membuat keputusan. Persetujuan dan kebenaran dari pihak anda diperlukan untuk semua prosedur yang akan dilakukan.
 3. Menerima atau menolak rawatan yang dicadangkan, selagi ia tidak bercanggah dengan sebarang undang-undang. Di dalam keadaan ini, anda akan bertanggungjawab ke atas sebarang kemungkinan / akibat yang terhasil daripada keputusan anda.
 4. Mendapatkan pendapat kedua daripada pengamal perubatan lain dengan pengetahuan doktor yang sedang.
 5. Menerima layanan dalam suasana persekitaran yang selesa serta selamat.
 6. Mengenali kakitangan perubatan yang merawat anda melalui penggunaan tanda nama masing-masing.
 7. Menjaga kerahsiaan rekod rawatan anda.
 8. Anda boleh memohon untuk mendapatkan salinan laporan perubatan mengikut polisi pihak hospital.
 9. entiasa memperbaiki perkhidmatan dan layanan kami melalui maklumbalas anda. Kami juga mengalu-alukan sebarang cadangan dan juga menghargai sebarang pujian yang mungkin diberikan. Sila maklumkan kepada kami sekiranya anda tidak puas hati dengan layanan kami.
 10. Mendapatkan bil terperinci pesakit.

Tanggungjawab Anda dan keluarga Anda

Peranan anda dan keluarga anda penting dalam penjagaan kesihatan anda.

Patient Right and Responsibility

Kerjasama anda yang diperlukan

Peranan anda dan keluarga anda penting dalam penjagaan kesihatan anda.

 1. Prihatin terhadap kesihatan diri sendiri.
 2. Memberi informasi yang lengkap mengenai keadaan kesihatan anda.
 3. Bertanyakan solan untuk lebih memahami.
 4. Sila layani sema kakitangan hospital, doktor, pesakit dan pelawat dengan sopan serta rasa hormat untuk menjamin hubungan yang harmoni.
 5. Patuhilah peraturan-peraturan hospital.
 6. Sila gunakan kemudahan dan alatan milik hospital secara berhemah serta bertanggungjawab.
 7. Anda bertanggungjawab terhadap barangan berharga milik peribadi anda ketika berada di dalam hospital. Peti simpanan disediakan atas permintaan.
 8. Sila jelaskan bil hospital dalam jangka masa yang telah dietapkan.

Quality medical care a partnership

Ara Damansara Medical Centre provides a team-based approach where Doctors, Nurses, Allied Health Professionals and Support Staff work together to deliver care of the highest quality.

Patients' welfare and safety are our priority.

A partnership between you and the hospital will enable the best possible outcome for you.